Algemene Inligting-CVO Platina Rustenburg

Welkom by ons webtuiste!

Inligting & Rels

2017_LOGO_Platina22

Algemene vereistes voor toelating

Toelating sal slegs verleen word indien die ouer al die nodige dokumente ingehandig en die aansoek en vrywarings dokument onderteken het.
Die kind se geboortesertifikaat of ID dokument.
Bewys van inentings.
Mees onlangse skoollastiese verslae.
Afskrifte van beide ouers se ID dokumente.
n Oorplasingskaart van die vorige skool.
Die leerder moet ook voldoen aan die ouderdomsvereistes vir die graad.
Die betaling van registrasiefooi en eerste maand se skoolfonds.

Skooltye

Gr 1-3 *7h15 tot 13h15.
Gr. 4-9 *7h15 tot 14h15.
Gr. 10-12 *7h15 tot 14h15.
Vrydae Gr 1-12 *13h15.
Naskool geriewe is tot 17h15 beskikbaar teen addisionele kostes.
Indien u nie u kind kan kom haal wanneer die skool uitkom nie moet u hom/haar as naskool inskryf.
Leerders kan nie op die sypaadjie en in die skoolterrein rondsit nie.

Dissiplinre beleid

Spreuke 13:24 - Hy wat sy seun nie dissiplineer nie, het hom nie regtig lief nie. As hy hom lief het sal hy hom dissiplineer.
Elke personeellid en leiers van die skool is verantwoordelik vir die volhoubaarheid van dissipline.
Orde en n positiewe leeromgewing word deur die konsekwente toepassing van skool- en klasrels versterk.
n Leeromgewing sonder dissipline lei tot swak vordering en prestasie.
Dissipline en die toepassing daarvan word beskou as opvoedkundige hulpverlening en het altyd die voordeel en welsyn van die skool, gemeenskap en die individuele leerder ten doel. 

Die skool se dissiplinre beleidsdokumente is beskikbaar vir ouer insae.

Skoolrels

Nakoming van die skoolrels soos deur die beheerliggaam vasgestel. Rels soos uiteengesit in die aansoek om toelating. 
Die beheerliggaam het die reg om 'n leerder op grond van enige onaanvaarbare, wangedrag of onbevredigende optredes uit die skool te skors.

Algemene Rels

Betrokke ouers het gelukkige kinders en dit maak u deel van u kind se leerproses.
Pak n voedsame kosblik vir pouse, dit moet die kinders weer van energie voorsien vir die tweede helfte van die dag. Iets proteien op n lae GI broodjie is ideal vir kinders wat moeilik konsentreer. Koeldrank/sap en broodjies of pasteie is ook by die snoepwinkel beskikbaar. Hier poog ons ook om gesondheid en goeie kos keuses in gedagte te hou.
Hou asb die kennisgewingbord, u skoolkalender en nuusbriewe dop vir gebeure by die skool.
Smse is n baie vinnige en maklike kommunikasie metode. Maak seker ons het te alle tye u regte nommer.
Geen speelgoed/selfone/i-pod mag saamgebring word. As ons dit by u kind vind sal dit tot die einde van die kwartaal toegesluit word.
Skriftelike kennis as u kind die skool verlaat en na n ander skool gaan.
Sodra u kind die skool terrein verlaat is hy u verantwoordelikheid en nie meer die van die skool nie.

Skooldrag en Juwele

Skooldrag is beskikbaar by Profesional Schoolwear in Steenstraat 53, Rustenburg.

Somerdrag

Laerskool - Golfhemp en swart skoolbroek/dogters n skort.
Horskool dogters: Golf hemp met n swart romp/langbroek ( geen denims / noupyp broeke / geen sweetpak broeke, dit moet n skooldrag langbroek wees).
Swart skoolskoene met swart kouse Dogters mag balletskoene PUMPS dra.

Wintersdrag

Blou Sweetpakke vir almal.
Swart skooltruie met die skoolwapen op.
Blou serpe - by die skool beskikbaar.
Swart skoolskoene met swart kouse.
Alle klere moet asseblief gemerk wees.

Hare

Dogters: Hare moet netjies en uit die gesig wees.
Dit mag nie gekleur word nie.
Rekkies, strikkies, haarbande moet geel, blou of swart wees.
Seuns: Hare kort, geen lyne mag ingesny word nie. As dit aan u seuns se ore raak is dit reeds te lank.
Baarde geskeer. (Geen bloubaarde).

Juwele

Geen oog/neus/lip en tongringe word toegelaat nie. Net die onderste oorbel mag gedra word.
Seuns mag nie oorbelle dra nie.
Geen nekhangers of armbande nie.

Tator merke, naels en grimering

Geen sigbare tatoering is aanvaarbaar vir skoolgaande kinders nie. Indien u kind wel reeds getator is moet dit ten alle tye by die skool en tydens sportbyeenkomste bedek wees.
Geen grimmering mag gedra word nie.
Geen naeltips en gekleurde naels nie, dogters mag kleurlose naellak dra.
Seuns se naels moet kort en skoon wees.

Gedragsrels

Daar word gehoorsaamheid verwag en die nodige respek vir die personeel word te alle tye verwag.
Kru-taal en vuil praatjies is strafbaar.
Indien die skool of bure se eiendom beskadig word om sodanige herstelwerk te vereis sal die koste van die ouer verhaal word.

Boeke

Boeke moet oorgetrek en opgepas word.
Boeke oortreksels word in u kind se skryfbehoefte pakket voorsien.
Handboeke moet aan die einde van die jaar ingehandig word.
Handboeke bly die eiendom van die skool.
Werkboeke behoort aan die leerder en word nie weer ingehandig nie.

Gesondheidsbeleid

Die nakoming van die gesondheidsbeleid. Kinders met oordraagbare siektes en kopluise mag nie skool toe kom solank die kind siek is nie.
Alle medikasie wat by die skool toegedien moet word, moet deur die ouer self in die medisyneregister in die kantoor opgeskryf word.
n Sieknota vir afwesighede is noodsaaklik.

Siek kinders met die volgende simptome mag nie skool toe kom nie

Rooi o wat dra.
Uitslag met koors.
Loopneus en hoes wat met koors gepaard gaan.
Koors.
Loopmaag en naarheid, as uitskeiding wat meer as 3 maal in n uur voorkom.
Kopluise en neute.

Veiligheid

U kind se veilig is vir ons n ho prioriteit, daarom:
Hou altyd die hek op knip en gesluit al is daar iemand anders oppad hek toe. Dit is die gebruik van misdadigers om eers mense se doen en late dop te hou en dan toe te slaan. Ons grootse bekommernis is nie dat n kind by die hek sal uitkom nie, maar dat n ongewensde persoon die terrein betree.
Kinders wat gedurende skool ure moet vroeg huistoe gaan moet deur n ouer uitgeteken word.

Elektroniese Eiendom

Alle elektroniese toerusting word op eie risiko die skoolterrein binne gebring. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verliese nie. Dit sluit in: selfone, skootrekenaars, flash drives, ipods ens.

CVO Platina Rustenburg 2020  Kopiereg voorbehou
Webtuiste deur: Social Bug Social Media MarketingSB_Logo_Transparent